• page_banner

मुँहासे हटाउने केन्द्र

Treatment
Treatment

SM10600ZHb, 1064PVYL+, M207, S8C लाई COMEY कस्मेटिक्सको साथ संयोजन गरेर मुँहासे, एक्ने दाग, मुँहासे दागहरूको पूर्ण समाधान प्रस्ताव गर्नुहोस्।

टाइप I: केही पिम्पल, पुस्टुल्स, घाउहरूको कुल संख्या 30 भन्दा कम;
प्रकार II: पस्ट्युल एक्ने र मध्यम, 31 देखि 50 बीचको घावहरूको कुल संख्या;
प्रकार III: धेरै मुँहासे, पस्टुल्स, घाउहरूको कुल संख्या 50 देखि 100, 3 भन्दा कम नोड्युलहरू;
प्रकार IV: नोड्युलर सिस्टिक एक्ने वा एक्ने कन्ग्लोबाटा, घाउहरूको कुल संख्या १०० भन्दा बढी हुन्छ, नोड्युल सिस्टको संख्या ३ भन्दा बढी हुन्छ।

Acne Removal center
Acne Removal center

पोस्ट समय: मे-13-2022