• page_banner

पिग्मेन्ट घाव हटाउने केन्द्र

Treatment
Treatment

COMEY कस्मेटिक्ससँग जोडिएका ३ यन्त्रहरू, १९ भन्दा बढी प्रकारका पिग्मेन्टेड घावहरूको लागि पूर्ण समाधान प्रस्ताव गर्छन्

19 प्रकारका पिग्मेन्टेड घावहरू
Ota's Nevus, Ito's Nevus, Zygomaticus, Mongolian Spot, Pigment Nevus, post-inflamma tory Hyperpigmentation, Seborrh, Seborrheic Keratosis, CALMS, Nevus, Melasma, Mela nosis, Lentigo, Freckles, Blue Nevus, Tavryolliustt, Frickles अनुहार र घाँटी, पोरोकेराटोसिस।

Pigment Lesion Removal Center
Pigment Lesion Removal Center
Pigment Lesion Removal Center

पोस्ट समय: मे-13-2022